Tin tức- sự kiện

Nơi tâm sáng

Nơi tâm sáng

28/10/2014 18:51

NƠI TÂM SÁNG

Chúng ta về trường (K8 và K9)

Chúng ta về trường (K8 và K9)

20/10/2014 13:45

Chúng tôi, gồm 10 người, phần lớn là cựu sinh viên K9, và Quang, Hồng K8 do Tuân K9 cầm đầu đã làm cuộc đổ bộ vào trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái ...

Những hình ảnh về cựu sinh viên K9

Những hình ảnh về cựu sinh viên K9

20/10/2014 13:46

Những hình ảnh về cựu sinh viên K9

Phát biểu tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của cựu sinh viên K10

Phát biểu tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của cựu sinh viên K10

20/10/2014 13:41

Phát biểu tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của cựu sinh viên K10

Phát biểu của thầy Hiệu trưởng tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

Phát biểu của thầy Hiệu trưởng tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

20/10/2014 13:43

Phát biểu của thầy Hiệu trưởng tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

K10 Cơ Điện - ngày ấy - bây giờ! (25/10/2009)

K10 Cơ Điện - ngày ấy - bây giờ! (25/10/2009)

20/10/2014 13:44

K10 CƠ ĐIỆN - NGÀY ẤY - BÂY GIỜ! (25/10/2009)

Diễn văn Khai mạc tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

Diễn văn Khai mạc tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

20/10/2014 13:42

Diễn văn Khai mạc tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

Phát biểu của cựu sinh viên tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

Phát biểu của cựu sinh viên tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

20/10/2014 13:42

Phát biểu của cựu sinh viên tại kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày tốt nghiệp của sinh viên K10

Hình ảnh đầu tiên về Hội khoá 10 (25/10/2009)

Hình ảnh đầu tiên về Hội khoá 10 (25/10/2009)

28/10/2014 20:07

Hình ảnh đầu tiên về Hội khoá 10 (25/10/2009)

Hình ảnh về cựu sinh viên K10 (25/10/2004)

Hình ảnh về cựu sinh viên K10 (25/10/2004)

28/10/2014 21:19

Hình ảnh về cựu sinh viên K10 (25/10/2004)

Page 2/2 <12>