Ban điều hành quỹ học bổng Cơ - Điện

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

PGS.TS. Trần Minh Đức

BTĐU, PHT

P. Trưởng ban

3

PGS.TS. Trần Xuân Minh

P.BTĐU, PHT

UV

4

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

PHT

UV

5

ThS. Lê Xuân Hưng

Bí thư Đoàn thanh niên

UV

6

TS. Nguyễn Thị Quốc Dung

Phụ trách Công đoàn

UV

7

ThS. Phạm Khánh Luyện

Kế toán trưởng

UV

8

TS. Đoàn Quang Thiệu

TP. Kế hoạch TC

UV

9

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

TP. CTHSSV

UV

10

Lê Văn Tuấn

Tổng GĐ Công ty lắp máy

Việt Nam LILAMA

UV

11

Nguyễn Văn Hùng

Tổng GĐ, Công ty trách

nhiệm hữu hạn Thuận Phát

UV

12

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

GĐ ĐTTNCXH

UV, thư ký

 

Đăng ngày: 24-07-2017; 8846 lần đọc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn